top of page

Privacy policy

Jouw goedkeuring vereist vanwege AVG-Wetgeving!

Door je e-mail adres nogmaals aan ons te bevestigen, verleen je Dice International toestemming voor de ontvangst van toekomstige commerciële e-mails. Je kan deze toestemming altijd opnieuw intrekken.

Bedankt voor de inzending!

Beste klant,

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.

 

Lees de volgende belangrijke informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die van kracht wordt op 25 mei 2018.

De GDPR is een nieuwe reeks voorschriften die bedoeld zijn om consumenten meer macht te geven over hun persoonlijke gegevens; hen in staat stellen om hun gegevens te bekijken en bij te werken, de verwerking van hun gegevens te beperken en strikte richtlijnen voor gebruikersrechten vast te stellen. De GDPR heeft een wereldwijde invloed op alle Europese verkopers, plus elk bedrijf dat verkoopt aan klanten in Europa OF de activiteiten van Europese ingezetenen (EER) bijhoudt.

Bij Dice International V.O.F. nemen we beveiliging serieus. Ons datacenter ‘’Ecwid’’ fungeert als gegevensverwerker en Dice International V.O.F. fungeert als gegevenscontrollers.

Ons datacenter Ecwid  (gegevensverwerker) heeft de GDPR-richtlijnen gevolgd voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke gegevens. Ons datacenter Ecwid  (gegevensverwerker) maakt gebruik van beveiligde gegevensservers die zijn gebaseerd in Europa en alle gevoelige gegevens worden overgedragen via een beveiligd HTTPS-protocol. Ecwid is een gevalideerde Level 1 Service Provider PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), de hoogste internationale standaard voor beveiligde gegevensuitwisseling voor

online winkels en betalingssystemen.

Wat deed Ecwid om hieraan te voldoen?

Ecwid verzamelt, slaat op, verwerkt en deelt persoonlijke gegevens op basis van de GDPR-richtlijnen.

Ecwid voldoet op de volgende manieren aan de GDPR-vereisten:

 • Ecwid heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het gegevensbeschermingsbeleid van Ecwid.

 • Ecwid is begonnen met het geven van op GDPR gerichte training aan hun belangrijkste teams en personeel.

 • Ecwid heeft een gedetailleerde procedure geïmplementeerd om alle toegangsverzoeken van de betrokkene, verwijderingsverzoeken en verzoeken om toegang tot de overheid te behandelen.

 • Ecwid werkt alleen met subprocessoren die een adequate bescherming van de persoonlijke gegevens bieden door middel van krachtige technische en organisatorische maatregelen.

 • Ecwid heeft een betrouwbare methode ontwikkeld voor het detecteren, rapporteren en onderzoeken van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

 • Ecwid heeft de nodige registraties van gegevensverwerkingsactiviteiten vastgelegd.

 • Ecwid is gecertificeerd volgens de EU - VS en Zwitserland - Amerikaanse privacyschildkaders. Deze regeling vereist dat gecertificeerde organisaties een beveiligingsniveau garanderen dat in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens uit de EER en Zwitserland aan de VS. De overgang naar de GDPR is eenvoudiger voor bedrijven die vertrouwde cloudservices zoals Ecwid gebruiken dan voor degenen die afhankelijk zijn van interne servers of speciaal ontwikkelde software. Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dice International V.O.F. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dice International V.O.F. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.​

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-03-2018​

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.​

Wij gebruiken voor ons bestelproces en de levering van onze producten de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens

 • Telefoonnummer

 • Factuuradres

 • Emailadres

 • Betalingsgegevens

 • Geslacht

 • Uw (profiel-) foto

 • Geboortedatum

 • IP-adres

 


Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze pagina gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.


Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per post, per e-mail, via social media


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.


Advertenties
Onze webwinkel vertoont soms advertenties.


Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website zal naar Google worden verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-

adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden dienstverleningen aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in contact gebracht. Je kan het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van jouw browser-software voorkomen; wij maken je er echter op attent dat je in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken.

 

Je kan bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (cookies en IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door  Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Als jouw browser (bijvoorbeeld. op jouw smartphone) de hierboven genoemde add-on van Google niet ondersteunt, kan je Google Analytics cookies uitschakelen door te klikken op de onderstaande link. Een opt-out cookie zal dan worden ingesteld op de computer, die het toekomstige verzamelen van jouw gegevens tijdens het gebruik van deze website voorkomt: Disable Google Analytics.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Europese Commissie / Europees Comité voor gegevensbescherming

Voor aanvullende informatie gegevensbescherming in de EU, De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), de politierichtlijn en andere voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens, en de betrokken handhavingsinstanties. kan je vinden op door op onderstaande link te klikken.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl


Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

DICE INTERNATIONAL V.O.F.​

Rietvelddreef 74

2992 HJ Barendrecht

Email:                         info@dice-int.nl

Website:                    www.dice-int.nl

K.v.K. Rotterdam:      80077927

BTW-nr:                    NL861548115B01

bottom of page